Uzun süreli çalışma (1 yıl ve daha fazla süreli çalışmalar): Türkiye’de Çalışma izni almadan yasal çalışma yapılamaz. İzin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

Bakanlık yabancı personel çalışma izin taleplerini incelerken Türkiye iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür, yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması, yabancı personelin mensup olduğu ülke, uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinliklerini inceler.

Yabancının şirkette ortak olması, şirkette müdür olması, ortaklık oranının yüksekliği, yabancı personel çalışma izni alınması için yeterli bir sebep olarak değerlendirilmez.

Bunun yanında,

  • Çalışan her yabancı personel için 5 (beş) Türkçalışan olması,
  • Çalıştıran kuruluşun ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya,
  • Yıllık cirosunun en az 800.000 TL veya,
  • Yıllık ihracatının en az 250.000 USD olması,
  • Çalışan personele verilecek ücretin yabancının yapacağı işle bağdaşır olması vb. koşulları inceler.

1e1 Danışmanlık işveren ve yabancının evraklarını inceler, değerlendirmesini yapar ve başvurunun uygunluğu konusunda detaylı rapor sunar.

Sunulan rapora göre olabilecek pozitif ya da negatif olasılıklar karşılıklı değerlendirilir ve kararınıza göre başvuru gerçekleşir.

Kısa süreli çalışma (90 gün ile sınırlı): 

Türkiye’ye montaj, bakım, onarım, tamir ve eğitim amaçlı gelen yabancılar, geliş amacına uygun montaj amaçlı vize alarak Türkiye’ye giriş yaparak 90 gün yasal çalışma yapabilirler.

Yabancının uyruğunda bulunduğu ya da resmi ikamet ettiği ülkedeki Türk Temsilciliklerinden aldığı montaj vizesi ile Türkiye’ye giriş yapması yasal zorunluluktur.

Çalışma süresinde çoklu giriş ve çıkış yapabilmek: Montaj vizesi tek girişli olarak verildiğinden, çalışılan sürede çoklu giriş çıkış yapabilmek için ikamet tezkeresi başvurusu yapmak gereklidir.

Montaj amaçlı ikamet izinleri projenin olduğu ildeki ilgili Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine yapılır. Başvuru anında proje ile ilgili belgeler, anlaşmalar ve yabancıların projede görevlendirildiğine ilişkin evrakların sunulması gerekmektedir. Başvuru Türkiye’deki işveren firma evrakları ile yapılır.

İzin süresinin sona ermesi: Çalışma izinli veya montaj vizeli çalışanlar, ikamet süreleri sona erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmakla yükümlüdürler.

ÖZEL NOTLAR:

Çalışma Bakanlığı bilgi ve belgeler üzerinde farklı yorumlamalar yaparak başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına karar verebilir.

Başvurular, bakanlık uzmanlarınca değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite ya da şahıs başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda garanti veremez.

Bir başvurunun reddedilmesi durumunda, yabancı personel için 1 yıl boyunca aynı işveren üzerinden yeni bir başvuru yasal olarak yapamaz.

Ücretsiz bilgi hakkınızı kullanın

İletişim Formunu doldurun. 1e1 uzmanı sizi arasın.

İLETİŞİM FORMU