Eğitmenlerin Çalışma İzni Başvuruları

Yabancı uyruklu personel istihdam edecek Özel Öğretim Kurumlarının, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen Kurum Açma, Öğretime Başlama İzni ve Ruhsatnameyi başvuru dosyasında sunması gerekmektedir.

Bu kapsamda çalışacak yabancı personelin Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yeterliliğini gösterir ön izin belgesi alması zorunludur. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Eğitmenlik kapsamında yapılacak çalışma izni başvurularında, çalışma izni başvuru dosyasındaki evraklara ek olarak, yukarıdaki ek bilgi ve belgenin sunulması zorunludur.

Ücretsiz bilgi hakkınızı kullanın

İletişim Formunu doldurun. 1e1 uzmanı sizi arasın.

İLETİŞİM FORMU