YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU

İrtibat büroları, yabancı şirketlerin Türkiye’deki Temsil ve ağırlama, kontrol ve denetim, Teknik destek, Haberleşme ve bilgi aktarımı, Bölgesel yönetim merkezi gibi faaliyet alanlarında ve belirli sürelerle kısıtlı olmak şartı ile Ana Şirkete bağlı olarak hizmet veren temsilciliklerdir. Ticari faaliyet yapamaz ve fatura kesemezler.

Ekonomi Bakanlığını Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yabancı şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyet yapmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve izin süresini uzatmaya yetkili birimdir.

İRTİBAT BÜROSU AÇABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:

  • Şirket Statüsünde olmak:

Türkiye’de irtibat bürosu açmak isteyen yabancı tüzel kişiliğin yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması ve şirket statüsüne sahip olması gerekmektedir.

  • Ticari faaliyette bulunmamak:

Türkiye’de açılacak irtibat bürosunun ticari faaliyet yapması yasaktır. Dolayısıyla, İrtibat Bürolarının masrafları yurt dışındaki Ana Şirket tarafından karşılanır.

NEDEN İRTİBAT BÜROSU:

Doğrudan yabancı yatırım yöntemlerinden biri yatırım planlanan ülkeye irtibat bürosu kurmaktır. Türkiye’de yerleşik olmayan ve Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan ticari işletmeler, planlama, fizibilite araştırması, pazar araştırması ve tedarikçi temini gibi amaçlarla yatırıma başlamadan önce yatırım riskini ve maliyetini en aza indirmek için öncelikle Merkez Şirketlerinin Türkiye İrtibat Bürolarını kurarak, yatırımın yapılacağı ülkeyi, ülkedeki iş olanaklarını ve piyasayı yakından tanıma fırsatı bulabilirler.

GEREKLİ BELGELER:

Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için gerekli olan belgeler aşağıdadır:

  • Başvuru formu
  • Bilanço ve gelir tablosu
  • Beyanname
  • Vekâletname
  • Yetki belgesi
  • Faaliyet Belgesi

 

İRTİBAT BÜROSU FAALİYETLERİNE GÖRE İZİN VERİLEN SÜRELER:

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8. maddesinde, irtibat bürolarının faaliyet alanları aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir:

FAALİYETLER Süre
(Yıl)
Temsil ve ağırlama: (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması) 5
Kontrol ve denetim: Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini) 5
Teknik destek: (Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması) 5
Haberleşme ve Bilgi Aktarımı: (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması) 5
Bölgesel Yönetim Merkezi: Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması 10

1e1 Danışmanlık, yurt dışındaki firmanın Türkiye’deki yapacağı yatırım doğrultusunda bilgilendirme yapar, gerekli evrakların hazırlanmasında firmanıza destek verir, başvuruyu Ekonomi Bakanlığı’na yapar.

 

 

Ücretsiz bilgi hakkınızı kullanın

İletişim Formunu doldurun. 1e1 uzmanı sizi arasın.

İLETİŞİM FORMU