MONTAJ AMAÇLI ÇALIŞMALAR (90 GÜN SÜRELİ)

Türkiye’ye montaj, bakım, onarım, tamir ve eğitim amaçlı gelen yabancılar, Türk Temsilciliklerinden geliş amacına uygun montaj amaçlı vize alarak Türkiye’ye giriş yaparak 90 gün yasal çalışma yapabilirler.

Montaj vizesi için başvuru yapmadan yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türk Temsilciliği’ni arayıp montaj vizesi başvurusu için hangi belgelerin talep edildiğini öğreniniz. Başvuru belgeleri yabancının ülkesine ve Konsolosluk talebine göre farklılık gösterebilmektedir.

Montaj vizesi çok girişli verildiğinden Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra herhangi bir ikamet izni başvurusuna gerek yoktur.

1e1 DANIŞMANLIK yabancı personelin kendi ülkesindeki Türk Temsilciliği’ne yapacağı montaj vizesi başvurusundaki tüm evrakları hazırlar.

Başvuruların sorunsuz bir şekilde yapılmasını ve yabancı personelin 90 gün süreyle yasal olarak çalışması için en uygun ortamı sağlar.

Montaj, bakım, onarım, eğitim amaçlı ikamet izinlerinin süresi en çok 90 gündür. Bir takvim yılında değişik sürelerde toplam 90 günü aşmayacak şekilde kullanılabilir.

İkinci başvuru zamanı: Süresi aynı takvim yılı içinde biten montaj vizesinden sonra tekrar ikinci başvuru ancak yeni takvim yılında yapılabilir.

İkinci Montaj vizesi başvurusu için, önceki vize bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmesi şartı aranır.

Önceki vize bitiş tarihi 01.11.2013 ise montaj vizesi için yeniden başvuru tarihi 01.02.2014 tarihi olacaktır.

22 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29244
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan“Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek” ibaresi “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplamüç ayı geçmemek” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(c), (ç),” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre  teselsül ettirilmiştir.

“ (4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır.”

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Ücretsiz bilgi hakkınızı kullanın

İletişim Formunu doldurun. 1e1 uzmanı sizi arasın.

İLETİŞİM FORMU