Mühendis diplomalı yabancıların Çalışma İzni başvuruları

Mesleki hizmetler kapsamında mühendis/mimar/şehir plancısı olarak çalışma izni talep eden yurt dışında eğitim gören yabancıların, Yüksek Öğretim Kurumundan 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine uygun “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda çalışma izni verilen yabancıların, süre uzatımı işlemlerinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden geçici üyelik belgesi sunmaları gerekmektedir.

Mühendislik kapsamında yapılacak çalışma izni başvurularında, çalışma izni başvuru dosyasındaki evraklara ek olarak, çalışma izni başvuru dosyasında yukarıdaki ek bilgi ve belgenin sunulması zorunludur.

Ücretsiz bilgi hakkınızı kullanın

İletişim Formunu doldurun. 1e1 uzmanı sizi arasın.

İLETİŞİM FORMU