YABANCILARIN SİGORTALILIĞI (En fazla üç ay süre ile çalışacak olanlar)

En fazla üç ay süre ile Türkiye’de çalışmak için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler Türkiye’de sigorta edilmeyebilir. (Resmi gazete-02.03.2011-27862)

Yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olmayan veya sigortalı olduğunu geçerli belgelerle kanıtlayamayan kişilerin Türkiye’deki işverenleri, yabancı çalışanını sigortalı yapmakla yükümlüdür.

YABANCILARIN SİGORTALILIĞI (Üç aydan fazla süre ile çalışacak olanlar)

Üç aydan fazla süre ile Türkiye’de çalışacak olanlar, ilgili Bakanlıktan Çalışma İzni almakla yükümlüdürler.
5510 Kanunun 107 md. Dayanan yönetmeliğinin mad.9-2/C fıkrasına göre, Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması yapılmış ülke vatandaşları, Türkiye’de çalışacağı işyerinde sigortalı sayılırlar. Bu kişilerin Türkiye’de ayrıca sigortalı yapılmalarına gerek yoktur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALAYAN ÜLKELER:

Almanya Arnavutluk Avusturya
Azerbaycan Belçika Bosna Hersek
Çek Cumhuriyeti Danimarka Gürcistan
Fransa Hollanda İngiltere
İsveç İsviçre K.K.T.C.
Kanada Kebek Libya
Lüksemburg Makedonya Norveç
Romanya
  • YUKARIDAKİ ÜLKE YABANCILARI TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZİNLİ ÇALIŞTIKLARINDA (EĞER SOSYAL GÜVENLİKLERİ KENDİ ÜLKELERİNDEN ÖDENİYORSA), TÜRKİYE’DE SİGORTALI OLMALARINA GEREK YOKTUR.
  • SİGORTALARININ YATTIĞI ÜLKEDEKİ RESMİ KURUMLARDAN ALACAKLARI EVRAK İLE TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLİRLER.
  • İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA KENDİ ÜLKELERİNDEN ALACAKLARI EVRAKLA BAŞVURU YAPILABİLİR. ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMALARINA GEREK YOKTUR.

AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE TARAF OLAN ÜLKELER

Avusturya Lüksemburg Yunanistan
Belçika Moldova Irlanda
Çek Cumhuriyeti Hollanda İtalya
Fransa Portekiz Türkiye
İspanya

 

YUKARIDAKİ ÜLKE YABANCILARI TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZİNLİ ÇALIŞTIKLARINDA (EĞER SOSYAL GÜVENLİKLERİ KENDİ ÜLKELERİNDEN ÖDENİYORSA), TÜRKİYE’DE SİGORTALI OLMALARINA GEREK YOKTUR.

ANCAK, SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ KAPSAMAZ.

  • TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN, SİGORTALI OLMALARI YA DA ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI SAHİBİ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
  • İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA KENDİ ÜLKELERİNDEN ALACAKLARI EVRAKLA BAŞVURU YAPILAMAZ. ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMALARI GEREKİR.

Ücretsiz bilgi hakkınızı kullanın

İletişim Formunu doldurun. 1e1 uzmanı sizi arasın.

İLETİŞİM FORMU