YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE ŞUBESİ KURULUŞU

Gelişen pazarlara ulaşma, yeni pazar ihtiyacı gibi nedenlerle, Türkiye’de yerleşik olmayan Yabancı şirketler ticari faaliyetlerini Türkiye Şubeleri aracılığı ile yürütebilirler.

Şubeler, İrtibat Bürolarının aksine ticari faaliyet yapabilirler.

Şube, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9/2 maddesine göre “bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde, kendi başına ticari muamele yapan yer” dir.

Şubeler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 1. Merkeze tabi olma,
 2. Bağımsız olma,
 3. Farklı yerde faaliyet gösterme,
 4. Ortak ya da ayrı muhasebeye sahip olma,
 5. Kendi başına ticari faaliyet yapabilme.

Şubenin yapacağı faaliyetlerin merkezin faaliyetleri ile aynı veya benzer olması gerekir.

Şubelerin ticaret siciline tescili ve odaya kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu zorunluluk, Türk Ticaret Kanunu’nda “Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.” şeklinde belirtilmiştir.

Aynı hükmün 4. fıkrasında ise, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, “kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi” tescil olunacağı düzenlenmiştir.

TTK’ nın 48. maddesine göre, “Her şube kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır.”  Merkezi Türkiye’de bulunmayan ticari işletmelerin şubeleri açısından, “ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.”  hükmüyle Şubelerin unvanları hakkında düzenleme belirtilmiştir.

Yabancı Şirket Türkiye Şubesi Kuruluşu başvurusu için istenen evraklar aşağıdadır:

 1. Şirket Kuruluş dilekçesi
 2. Merkez Şirketin Türkiye’de şube açma kararı
 3. Şirket ana sözleşmesi
 4. Merkez Şirketin Faaliyet Belgesi
 5. Türkiye’deki vekile vekalet verilmesi
 6. Kuruluş Bildirim Formu
 7. Yetki Belgesi
 8. Müzeyyel Beyanname
 9. İmza Beyannamesi
 10. Taahhütname

1e1 Danışmanlık, yurt dışındaki firma yetkililerinin talepleri doğrultusunda şube kuruluşu aşamasında danışmanlık hizmeti verecektir. Kuruluşun en kısa sürede tamamlanması için firmayı en doğru şekilde yönlendirecektir.

Evrakların tasdik edilmesi:

Tercüme edilmesi gereken evraklar aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

 • Ana Şirketin tabi olduğu ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından,
 • Türkiye Dış İşleri Bakanlığı tarafından,
 • Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çevresinde hazırlanan “ Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi” hükümlerine göre (Apostil Onayı)

Ücretsiz bilgi hakkınızı kullanın

İletişim Formunu doldurun. 1e1 uzmanı sizi arasın.

İLETİŞİM FORMU